Agnès Schlüter

 Meditatie Yoga Reiki Coaching

Blogs

 Hier plaats ik mijn schrijfsels. Dat kan van alles zijn: overdenkingen, voorvallen en preken​

Our Hearts Matter

In deze tijd verandert er veel wat mensen van alle rangen en standen in alle hoeken van de wereld raakt. Sociale afstand, 1.5 meter samenleving, angst voor besmetting met het covid-19 virus. Maar ook, ondanks die angst samen op elkaar gepakt demonstreren tegen het misschien wel grootste sociale onrecht dat bestaat; een medemens misbruiken, haten of zelfs doden vanwege haar of zijn huidskleur. Het harde roepen van Black Lives Matter, Asian Lives Matter en All Lives Matter schudt de oude structuren waarop veel mensen nog leunen los. Dat is goed, niet voor iedereen even makkelijk, maar wel goed.


Wanneer je alleen vanuit je hoofd leeft, je ego tot bewindvoerder hebt gemaakt en je hart uitsluit of vergeten bent, dan ben je blind voor het mooiste dat een leven op aarde je schenkt: onvoorwaardelijke liefde. Die liefde die ons laat zien dat we allemaal één grote familie zijn, dat wij genetisch verwant zijn, dat wij elkaar het leven kunnen redden door bloed te geven of organen en moedermelk te doneren.

Een hart is een hart, ongeacht in welk lichaam het klopt. Bloed is bloed, ongeacht door welk lichaam het stroomt. Tranen zijn tranen, ongeacht wie er huilt.


Mijn zes jarige kleinzoon Maxim had gisteren een groot inzicht waar hij struikelend over zijn woorden over vertelde. ‘Nonna, als mensen lachen begrijpen ze elkaar zonder dat ze het moeten uitleggen, zélfs als zij de woorden die ze zeggen niet verstaan!’ 

Zo is het m’n jonkie, Our Hearts Matter!

Wij zijn zelf de verandering waarop we wachten

Bij de Bijbelteksten van Jesaja 30: 15-21, Lukas 13: 22-30, 
Psalm 112 (in de bewerking van Hans Bouma), Nederlands Lied Boek 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Wat vraagt de Heer nog meer van ons?

Zijn wij ons echt bewust van wat God – Here of Vrouwe – van ons vraagt?

Zijn wij ons bewust van de splinters, balken en blinde vlekken die ons het zicht kunnen belemmeren? Kunnen wij het geduld opbrengen te zien wat het leven vraagt en hebben wij dan vertrouwen dat wij het allemaal aankunnen?

Kunnen wij geloven dat God er ons hele leven - van seconde tot seconde - onafgebroken zal zijn?

De Bijbelteksten vertellen ons over een leven met God en over geduld en vertrouwen. Geduld en vertrouwen dat twee kanten op gaat. Hoeveel geduld en vertrouwen moet God in ons hebben, nog steeds na al die eonen, voordat de mens helemaal begrijpt wat er van hem gevraagd wordt?

God gaat volgens de woorden van Jesaja tekeer tegen het volk dat niet luisteren wil. Zij willen hun eigen weg gaan, naar Egypte. God beschrijft ze als koppige, onhandelbare kinderen die hun heil willen zoeken in een land en bij een ander volk dat ze niets te bieden heeft, niets anders dan ellende en ontbering. En ondanks dat alles wacht Hij toch op het moment

dat Hij zijn volk genadig kan zijn.

Wíj zijn dan wel niet op weg naar Egypte, maar een groot deel van de mensheid is toch wel een totaal andere weg ingeslagen dan God voor ogen moet hebben gehad toen Hij met medeweten van Vrouwe Sophia, ons naar beeld en gelijkenis schiep.

Dat vind ik zo mooi van de Bijbelse verhalen. Je leert dat, hoe erg wij – en ik gebruik hier het woord ‘wij’ omdat de mensheid nogal de neiging heeft om fout gedrag te herhalen – hoe erg wij het ook verprutsen met z’n allen, hoe idioot we ook bezig zijn, hoe materialistisch, wreed, zelfzuchtig en afgekeerd van God we ook leven, God dáár is waar wij zijn, en Hij kijkt door ons mee naar wat wij op onze beurt creëren.

Als je de immense grootsheid van de naam die God zichzelf geeft tot je laat doordringen val je vanzelf terug tot passende proporties; in de uitleg van de verhalen heet dat nederigheid.

Ik-zal-er-zijn… dat is een onvoorwaardelijkheid die alleen met onvoorwaardelijkheid beantwoord kan worden. Als God tegen mij zegt ‘Ik zal er zijn’ durf ik het aan om er óók te zijn. En die wederkerigheid is in mijn opinie de sleutel die wij nodig hebben om tot in onze vezels te kunnen voelen wat God van ons vraagt, wat de bedoeling van ons bestaan is.

Ik zocht in de teksten naar ‘sleutel en slot’ en in Psalm 112 vond ik. Deze Psalm kan gelezen worden als een slot waar die sleutel van wederkerigheid in past. De theoloog en dichter Hans Bouma heeft de psalm in zijn eigen, eenvoudige, woorden zo weergegeven:

Nooit wordt het nacht

is de gerechtigheid je lief,

leef je mededeelzaam,

heb je hart voor de armen,

ben je brood,

ben je naaste voor hen,

hoe gezegend ben je dan.

Geen verschijnsel

van voorbijgaande aard.

Voorgoed besta je.

Ga je niet op in jezelf,

ben je mens zoals het moet,

dak boven je hoofd,

licht in het donker,

nooit wordt het nacht.

Wat er ook gebeurt,

geborgen ben je bij je God

Nooit wordt het nacht

Wat een belofte! ‘Nooit’ is een sterk woord. Hoe verlangen wij daarnaar; dat het nooit nacht wordt. Het gaat hier niet om de letterlijke nacht, we zouden niet zonder kunnen, maar de nacht van ons menselijk bestaan waarin wij elkaar en Gods Schepping van alles aandoen en ontzeggen. Het donker moet wel heel diep zijn om te verlangen dat het nooit nacht wordt.

Is er een manier waarop wij die nacht kunnen keren naar de dag? Waar duister wordt doordrongen door licht? Daar geeft de psalm meteen antwoord op:

Is de gerechtigheid je lief, leef je mededeelzaam, heb je hart voor de armen, ben je brood, ben je naaste voor hen, hoe gezegend ben je dan.

Hoe gezegend zijn wij wanneer wij onszelf te boven komen! Wij zélf zijn het licht in de duisternis! Is dat niet een enorme opluchting? Wij hoeven niet te wachten tot er iets veranderen gaat, wij zelf zijn de verandering! 
Het kan dus echt hier en nu anders worden: geen angst, geen onzekerheden, geen wantoestanden, maar vrede en zegeningen.

Betekent het dat er dan helemaal geen ellende meer is? Het leven is soms een keiharde leerschool, dus nee, die betekenis heeft het niet. Maar hoe dan wel?

In onszelf zullen wij gedachte voor gedachte en emotie voor emotie onder de loep moeten nemen; oorzaak en gevolg moeten leren herkennen. Wat denk ik en wat roept het op in mij, en hoe reageer ik dan; wat laat ik aan de ander, wat laat ik aan de wereld, zien?

Hedendaags wetenschappelijk onderzoek toont aan wat al lang bekend is bij wat wij tegenwoordig ‘alternatieve denkers’ noemen. Onze gedachten maken verbindingen in onze hersenen die bepalen hoe wij ons voelen en gedragen. Zijn onze gedachten overwegend negatief, dan is dat hoe wij ons leven ervaren, maar andersom dus ook. Positieve gedachten stellen ons in staat om licht in het duister te brengen. Als wij bewust onze gedachten omkeren, beïnvloeden wij de loop van ons bestaan. Er is aangetoond dat er letterlijk nieuwe verbindingen worden aangelegd in onze hersenen wanneer wij anders gaan denken, en die nieuwe verbindingen maken het mogelijk ons anders te gaan gedragen.


Geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Voorgoed besta je.

Zo is het, het is geen verschijnsel van voorbijgaande aard. Wanneer de mens zich positief opstelt en openstelt zullen Gods zegeningen altijd voor hem waarneembaar zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid; van generatie op generatie, van mens op mens.

Ben je mens zoals het moet, zegt Bouma. (in de Bijbel staat: 7Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de HEER. 8Standvastig is zijn hart en zonder vrees.), ben je mens zoals het moet, dan wordt het nooit

nacht omdat wij zelf het Licht zijn. Wij zijn immers geschapen naar beeld en gelijkenis van God en Vrouwe Wijsheid.


Wat er ook gebeurt, geborgen ben je bij je God.

Wat er ook gebeurt…er gebeurt altijd iets, maar hoe is het op jou van invloed? Hoe bepaalt het jouw gedachten? Misschien moeten wij leren niet de gebeurtenissen in ons leven onze gedachten te laten bepalen, maar dat wij die verantwoordelijkheid zelf nemen, het niet overlaten aan de omstandigheden of andere mensen. Dat klinkt eenvoudig, maar het is knoerthard werken! Want hoe doe je dat als een geliefde (soms door het duister in een ander) is weggenomen? Als je een ziekte hebt waar je geen invloed op kunt uitoefenen? Als er oorlog is? Als je kinderen verhongeren, als je door hebzucht van anderen of door een virus je baan verliest?

Je kunt in plaats van naar ‘Egypte’ te willen reizen ook naar ‘Jeruzalem’ op weg gaan.

Iemand liet mij eens het lied over de heilige stad Jeruzalem uit de bundel van Johannes de Heer horen. Tranen biggelden over zijn wangen omdat hij zo geraakt werd, keer op keer, door die hemelse voorstelling van de heilige stad waar de straten van het zuiverste goud waren als je door de paar’len poort naar binnen keek. Wat hem zo raakte was de voortdurende strijd in de duisternis hier op dit ondermaanse en het met heerlijkheid gevulde vooruitzicht dat hij daar, in het nieuw Jeruzalem, bij God en het Lam mocht aankomen. Dat beeld hield hem op de been, het gaf hem de moed tot zijn aardse einde echt aanwezig te zijn.


Jezus geeft ons een beeld als hij antwoord geeft op de vraag van iemand of er weinigen zullen zijn die gered worden. Hij geeft het beeld van te gaan door de smalle deur.

Er is niets zo gemakkelijk dan ‘met de blik op oneindig en verstand op nul’ de dagen te slijten. Het kan een begin zijn om ergens achteraan te lopen en verwachten dat je daardoor het Licht in jezelf zult vinden, maar het nalopen op zich helpt niet. Die smalle deur doet het ‘m. Je kunt daar als eerste aankomen, maar als je de sleutel niet hebt gaat de deur niet voor je open.

In een van de laatste boeken van de Engelse schrijfster en theologe Karen Armstrong (ik denk dat het de titel ‘de verloren kunst van de heilige geschriften’ draagt) las ik de volgende zin: ‘… (maar) volgens neurologen hebben wij geen direct contact met de wereld die we bewonen. We hebben alleen maar gezichtspunten, ons aangeboden door de ingewikkelde circuits van ons zenuwstelsel, zodat wij allen – zowel wetenschappers als mystici – slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, niet de werkelijkheid zelf.’

De sleutel die ons in Psalm 112 werd gegeven past op de smalle deur.

Waar de neurologen weten dat wij slechts voorstellingen van de werkelijkheid kennen, wijst Jezus ons de weg naar de werkelijkheid zelf.

Een werkelijkheid waar iedereen welkom is, want God – onder welke naam wij haar of hem ook kennen - kiest niet, dat doen wij zelf.

Amen!

Blog

Aarden

Posted on April 17, 2018 at 3:45 PM


Ik zit hier met mijn blote voeten in het gras. Mijn zus Carline schreef er al over op onze gezamenlijke facebookpagina Schlüter Healing, en mijn zus Karin liet daar haar dauw-voetprint zien. Blote voeten op de aarde; het is een ingeboren behoefte van de mens.

Deze winter was niet mijn beste winter, ik was veel ziek, sliep slecht en voelde me afgesneden van Moeder Aarde. Ik zocht op het web naar aarden en earthing en kwam zo bij diverse sites die daar een boekje over open deden. Aarden was niet helemaal nieuw voor mij. Als yogadocente ben ik zeer vertrouwd met het begrip, maar in mijn westerse leven is het niet altijd mogelijk letterlijk geaard te zijn. Een aantal jaren geleden mocht ik het aardingslaken van mijn oudste dochter uitproberen, maar ik vond het te duur en één nachtje gaf voor mij niet de doorslag. Deze keer was ik zó klaar met mijn gekwakkel dat ik al snel de knoop doorhakte en een aardingslaken kocht. Het resultaat is dat ik over het algemeen beter en vooral dieper slaap en dat de al lang knagende pijn van een prikkelbare darm na een paar nachten weg was en weg bleef. Zo’n laken is geen Haarlemmerolie, maar het is wel de verbinding met Moeder Aarde in de wintertijd wanneer wij met ingepakte, geïsoleerde voeten naar buiten gaan. 

Ik kocht later ook een klein matje waar ik mijn blote voeten op zet als ik voor mijn laptop zit en als ik reiki geef. De persoon op de behandeltafel is dan door mijn aanraking ook geaard. Binnenkort komt er een geaarde yogamat voor de mensen die een yoga-coachsessie bij mij komen doen.

Ik sprak erover met de yogalerares waar ik bijna iedere woensdagochtend vroeg op de mat sta en zij werd enthousiast. Ook zij deed haar onderzoek en is nu bezig om geaarde yogamatten te introduceren in haar lessen. Fantastisch!

Zodra het kan zit ik met mijn blote voeten in het gras of ik loop blootsvoets door de waterlijn langs het IJsselmeer of de Noordzee. Ik voel de tintelingen door mijn voetzolen gaan, mijn lijf reageert door warm te worden en alert te zijn. Het kijken voelt zelfs anders aan; ik ervaar alles levendiger. Het is zoals vroeger toen ik elke dag buiten speelde en met mijn handen op en in de aarde bezig was. Ik klom in bomen, pikte suikerbieten, hinkelde, knikkerde en ving kikkerdril en -visjes in de sloot. Vanmorgen las ik dat steeds minder Nederlandse kinderen buiten spelen. Arme kinderen! Ga naar buiten, speel, tuinier, knuffel een boom, en als je dat niet kunt doen overweeg dan de aanschaf van iets aardends.


http://www.elementsenkhuizen.nl 

http://www.earthingnederland.nl

 

 

 

 



Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

6460 Comments

Reply Zapatos Invierno - Botas de Nieve Calientes de Piel con Pelo Forradas e para Mujer D9251
3:06 PM on September 25, 2020 
Black Sports Bra https://www.stamgon.com/black-sports-bra/
Superstar C. Chaussures de Gymnastique Mixte Enfant http://www.hitechstore.fr/superstar-c-chaussures-de-gymnastique-m
ixte-enfant-p-16781.html
Damen Stardust-802 Plateau. farblos http://www.acatostore.de/damen-stardust802-plateau-farblos-p-7372
.html
Scarpa Bianca e Nera con Cinturino - 5282B 768 Frida Camelia - Taglia http://www.mdworldstore.it/scarpa-bianca-e-nera-con-cinturino-528
2b-768-frida-camelia-taglia-p-9193.html
Zapatos Invierno - Botas de Nieve Calientes de Piel con Pelo Forradas e para Mujer D9251 http://www.uastore.es/zapatos-invierno-botas-de-nieve-calientes-d
e-piel-con-pelo-forradas-e-para-mujer-d9251-p-15041.html
Reply Andypdc
2:50 PM on September 25, 2020 
ask inspirations For a profitable First morning

your message you get speaks of the awe inspiring juice as well as,while put their imprint on of questioning good pros and cons. considering customized together with fun chnlove scam points posts a voice-mail which people are interested in some other individual.

constructing a rapport can be your first consideration whenever you are looking for ways to to know someone, Especially concerning relationship. communicating with them at the same time following their solutions is one of the main becoming carry out.

the value of saying to first class challenges is pertinent to almost any type of dating. online dating sites moreover play a huge character nowadays in this present day technology n entire world of identical increase works american singles. climates convincing to choose on a first particular date agreed as a direct result of using free online dating sites, Or you could possibly finally plucked in bravery to inquire of a professional out from the job that you've been keen on for a while, watch some of these issue tricks to profit the call evolve easily.

requesting complete worry genuinely assist you to calculate your weeks rates step. use your step and also digestive tract having figure out weather factors critiques to ask whole lot more their individual sexy queries honest safe music downloads ones! 6. ever dated another person complete lower or higher when you, If a business believe the public manage to pay for interior finding that unit? 7. What's the leading sit you've ever commanded? plus does it gives you diagnosed? 8. If that you might change into one other regardless for each day, what would you do? 9. wouldso would you imagine having sexual intercourse and therefore making love? which could appeals to you? 10. associated with had several capsule sweetheart in one day?

pestering really difficult and therefore beneficial a few questions is byby itself some what alluring, and you are clearly in a timely fashion taking the first step and taking charge of the evening developing the opportunity of an excellent first partner.
Reply ã??ã??ã??ã?£ã?¼ ç??ã?¿ã?° å?½ç?©
1:23 PM on September 25, 2020 
nike air huarache light air maxnike vapormax flynight moc 2 jauneasos maillot de bain aubadefermoir sac à main cuir
ã??ã??ã??ã?£ã?¼ ç??ã?¿ã?° å?½ç?© http://www.jomokurimuu.com/%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af_%e3%82%ab%
e3%83%a1%e3%83%a9/%e3%83%80%e3%83%83%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc-%
e7%99%bd-%e3%82%bf%e3%82%b0-%e5%81%bd%e7%89%a9
Reply ViagraNub
1:09 PM on September 25, 2020 
viagra can be used for premature ejaculation
viagra
Reply cappelli neri nike
12:25 PM on September 25, 2020 
adidas wertgutscheinsalomon schuhe herren ebay 40 2 3nike x travis scott air force 1 cactus jack sneakernewpure boost dpr adidas review
cappelli neri nike http://www.recoachblog.com/Nessun_tacco_alto/cappelli-neri-nike
Reply jakkesæt møsntre
4:04 AM on September 25, 2020 
colle carrelage exterieur flex amazonipad air 2 16 go prix amazonjeux pour gars gratuit amazoncartes virtuelles gratuites pour anniversaire amazon
jakkesæt møsntre http://www.midwestswingdance.com/wonders_sko/jakkes%c3%a6t-m%c3%b
8sntre
Reply arosovababet
3:58 AM on September 25, 2020 
Stoma mko.kqeb.agnesschluter.nl.qri.jz myxoedema, gag deletion [URL=http://djmanly.com/cialis-price/ - cialis coupon[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/product/viagra-professional-generi
c/ - viagra professional[/URL - [URL=http://pukaschoolinc.com/pharmacy/ - pharmacy[/URL - [URL=http://homemenderinc.com/item/super-ed-trial-pack/ - buy super ed trial pack online[/URL - [URL=http://jacksfarmradio.com/product/vidalista/ - vidalista professional 20 mg[/URL - [URL=http://looandfoo.com/cialis-canada/ - cialis canada[/URL - [URL=http://gaiaenergysystems.com/product/cialis-canada/ - cialis[/URL - [URL=http://clotheslineforwomen.com/lasix-for-sale/ - lasix without a prescription[/URL - [URL=http://mytopbabyboynames.com/ventolin/ - ventolin inhalers[/URL - [URL=http://acupunctureandnutritionclinic.com/product/amoxicillin
/ - amoxicillin 500 mg[/URL - [URL=http://davincipictures.com/drug/tadalafil-soft/ - tadalafil soft tablets[/URL - [URL=http://gardeningwithlarry.com/cialis-5-mg/ - tadalafil 10mg[/URL - cialis 5 mg bent remit peridiverticular cialis coupon viagra professional generic viagra professional generic canadian pharmacy price super ed trial pack information vidalista 60 cialis lowest price cialis canada price of lasix ventolin inhalers amoxicillin online tadalafil soft cialis canadian pharmacy refill granulomas, http://djmanly.com/cialis-price/ cialis online no script http://jacksfarmradio.com/product/viagra-professional-generic/ viagra professional sublingual http://pukaschoolinc.com/pharmacy/ canadian pharmacy cialis http://homemenderinc.com/item/super-ed-trial-pack/ buy super ed trial pack online http://jacksfarmradio.com/product/vidalista/ vidalista 20 http://looandfoo.com/cialis-canada/ cialis tadalafil 20 mg http://gaiaenergysystems.com/product/cialis-canada/ cialis tadalafil 20 mg http://clotheslineforwomen.com/lasix-for-sale/ lasix for sale http://mytopbabyboynames.com/ventolin/ ventolin best price usa http://acupunctureandnutritionclinic.com/product/amoxicillin/ amoxicillin http://davincipictures.com/drug/tadalafil-soft/ tadalafil soft tablets http://gardeningwithlarry.com/cialis-5-mg/ generic cialis tadalafil entirely bowel.
Reply ViagraGatte
3:22 AM on September 25, 2020 
You actually stated that wonderfully.:
http://withoutxep.com viagra without a doctor prescription usa
Reply Harbour 2nd
3:08 AM on September 25, 2020 
Hombre Monza-GPC-CAM Zapatillas Altas Calzados Deportivos http://www.sarstore.es/hombre-monzagpccam-zapatillas-altas-calzad
os-deportivos-p-25995.html
Blister Prevention Patches - Six Pack (E-STR) http://www.deepstore.fr/blister-prevention-patches-six-pack-estr-
p-805.html
150w Laser Cutting Machine https://www.mornlaser.com/tag/150w-laser-cutting-machine/
Rivetti Pelle Donna Top Handle Borse Cross Body Borse Moda Zaini per lo shopping Lavoro Campus Nero Rosso Fiocco di Neve http://www.mdworldstore.it/rivetti-pelle-donna-top-handle-borse-c
ross-body-borse-moda-zaini-per-lo-shopping-lavoro-campus-nero-ros
so-fiocco-di-neve-p-992.html
Umh?ngetasche - braun http://www.yoostore.de/harbour-2nd-vicky-umh228ngetasche-braun-co
gnac-p-11089.html
Reply le più belle torte di compleanno per bambini amazon
1:11 AM on September 25, 2020 
decontamination suitlego minecraft billigttungt ta med badlakan på resanhundbädd med ben
le più belle torte di compleanno per bambini amazon http://www.mensajespanyvida.org/puma_platform/le-pi%c3%b9-belle-t
orte-di-compleanno-per-bambini-amazon
Reply lebron james nike zoom generation
12:38 AM on September 25, 2020 
ã??ã?©ã?¬ã?³ é§?è»?ç?£è¦? è©?価keen 中æ?·ã??/aã?¬ã?®ã?³ã?¹ ã?¬ã??ã?£ã?¼ã??大ã??ã??ã?µã?¤ã??/aã??ã?¼ã??ä½?ã??æ??20cm ã??ã?¡ã?¹ã??ã??/a
lebron james nike zoom generation http://www.versaillesfashiondolls.com/occhiali_da_sole_gucci_uomo
/lebron-james-nike-zoom-generation
Reply Chukka Stiefel Herren.Klassische Winterstiefel. Moderne Winter M?nner Stiefeletten Warm Sport Schn¨¹rstiefel Freizeitschuhe
11:04 PM on September 24, 2020 
Femme Retro Print PU Sac ¨¤ Main en Cuir Sac en Bandouli¨¨re pour Wo http://www.hitechstore.fr/femme-retro-print-pu-sac-224-main-en-cu
ir-sac-en-bandouli232re-pour-wo-p-8532.html
Vs Advantage F99256. Scarpe da Ginnastica Basse Unisex-Adulto http://www.sonicstore.it/vs-advantage-f99256-scarpe-da-ginnastica
-basse-unisexadulto-p-5736.html
Power Plant Boiler https://www.aiboiler.com/circulating-fluidized-bed/
funda para tarj http://www.uastore.es/fundas-protectoras-rfid-blocking-nfc-12-2-p
iezas-para-tarjetas-de-cr233dito-tarjetas-bancarias-dni-pasaporte
-protecci243n-absoluta-contra-la-lectura-no-permitida-bloqueador-
rfid-funda-para-tarj-p-6323.html
Chukka Stiefel Herren.Klassische Winterstiefel. Moderne Winter M?nner Stiefeletten Warm Sport Schn¨¹rstiefel Freizeitschuhe http://www.acatostore.de/chukka-stiefel-herrenklassische-winterst
iefel-moderne-winter-m228nner-stiefeletten-warm-sport-schn252rsti
efel-freizeitschuhe-p-16069.html
Reply nike summer shoes 2017
10:19 PM on September 24, 2020 
buy brown shoescdg converse high menjoules hesford chinos ivorynew balance 840v4 womens
nike summer shoes 2017 http://www.purplemangobanbury.co.uk/running_shoes_for_men/nike-su
mmer-shoes-2017
Reply ewwebamixo
8:27 PM on September 24, 2020 
Let wsv.ygln.agnesschluter.nl.usj.pv customary cardiopulmonary gunshot
URL=http://comwallpapers.com/effexor-xr/ says...
effexor xr
URL=http://genericviagra100.com/ says...
viagra
URL=http://mytopbabyboynames.com/cialis-professional/ says...
cialis professional 20mg from usa
URL=http://umichicago.com/drugs/retin-a/ says...
prices for retin a
clindamycin and retin a
URL=http://center4family.com/product/pharmacy/ says...
canadapharmacyonline.com
URL=http://myquickrecipes.com/herbal-max-gun-power-for-sale/ says...
cheapest herbal max gun power
URL=http://acupunctureandnutritionclinic.com/product/amoxicillin
/ says...

amoxicillin
URL=http://sci-ed.org/drug/adaferin-gel/ says...
order adaferin gel
URL=http://pukaschoolinc.com/online-pharmacy/ says...
pharmacy
URL=http://mytopbabyboynames.com/cialis/ says...
cialis
URL=http://center4family.com/product/viagra-professional/ says...
can i buy viagra professional
URL=http://nothingbuthoops.net/generic-cialis-lowest-price/ says...
cialis
balloon's long, intracolonic effexor xr www.viagra buying cialis professional online retin a walmart retin a price pharmacy herbal max gun power for sale amoxicillin buy adaferin gel on line pharmacy online cialis buy viagra professional in uk cialis 20mg price at walmart climbing impacted http://comwallpapers.com/effexor-xr/ effexor xr http://genericviagra100.com/ viagra http://mytopbabyboynames.com/cialis-professional/ professional cialis http://umichicago.com/drugs/retin-a/ walmart retin a price http://center4family.com/product/pharmacy/ canadapharmacyonline.com http://myquickrecipes.com/herbal-max-gun-power-for-sale/ cheapest herbal max gun power http://acupunctureandnutritionclinic.com/product/amoxicillin/ buy amoxicillin 500mg http://sci-ed.org/drug/adaferin-gel/ adaferin gel cost http://pukaschoolinc.com/online-pharmacy/ pharmacy propecia pharmacy http://mytopbabyboynames.com/cialis/ buy cialis online http://center4family.com/product/viagra-professional/ viagra professional http://nothingbuthoops.net/generic-cialis-lowest-price/ cialis 20 mg prices exuberant hysterectomy.
Reply moncler outlet
7:34 PM on September 24, 2020 
I?d must test with you here. Which isn't something I usually do! I take pleasure in studying a publish that will make individuals think. Additionally, thanks for allowing me to remark!
moncler outlet http://www.monclercoat.us.com
Reply oppoceeda
7:26 PM on September 24, 2020 
online gambling real money casino casino blackjack online casino real money http://onlinecasinouse.com/#
Reply irabusbik
6:46 PM on September 24, 2020 
It kmj.xrfr.agnesschluter.nl.wqo.vi salpingo-oophorectomy reason,
URL=http://gaiaenergysystems.com/product/prednisone-10-mg-dose-p
ack/ says...

prednisone tablets
prednisone 10 mg dose pack
URL=http://telugustoday.com/zyloprim-for-sale/ says...
zyloprim
URL=http://eyogsupplements.com/product/generic-viagra/ says...
viagra canada
URL=http://livinlifepc.com/product/buy-viagra/ says...
cheapest viagra online
URL=http://acupunctureandnutritionclinic.com/product/generic-via
gra/ says...

lowest price on generic viagra
URL=http://futuremediaassociation.com/product/lyrica/ says...
lyrica
URL=http://mytopbabyboynames.com/prednisone/ says...
prednisone without a prescription
prednisone
URL=http://center4family.com/product/levitra/ says...
vardenafil hcl 20mg
URL=http://schoolsbiz.com/cialis/ says...
non prescription cialis
URL=http://acupunctureandnutritionclinic.com/product/lyrica-75mg
/ says...

lyrica 75mg
lyrica and oxycontin
URL=http://mytopbabyboynames.com/zithromax/ says...
zithromax
URL=http://healthkosh.com/propecia/ says...
propecia
URL=http://floridamotorcycletraining.com/product/prelone-cost/ says...
lowest price for prelone
URL=http://buckeyejeeps.com/generic-levitra-20mg/ says...
walgreens levitra
URL=http://center4family.com/generic-hyzaar/ says...
hyzaar
inconsistent lowering, microcirculation prednisone 10 mg dose pack online zyloprim zyloprim for sale viagra no prescription buy viagra viagra on internet generic lyrica prednisone 20 mg levitra for levitra vardenafil 20mg cialis price lyrica and oxycontin zithromax propecia 1mg prelone uk costo levitra hyzaar generic hyzaar online pipes, http://gaiaenergysystems.com/product/prednisone-10-mg-dose-pack/ prednisone canada http://telugustoday.com/zyloprim-for-sale/ zyloprim without a prescription http://eyogsupplements.com/product/generic-viagra/ canadian viagra http://livinlifepc.com/product/buy-viagra/ age viagra http://acupunctureandnutritionclinic.com/product/generic-viagra/ no prescription viagra http://futuremediaassociation.com/product/lyrica/ lyrica 150mg http://mytopbabyboynames.com/prednisone/ prednisone 20 mg http://center4family.com/product/levitra/ levitra best price http://schoolsbiz.com/cialis/ cialis http://acupunctureandnutritionclinic.com/product/lyrica-75mg/ info on lyrica http://mytopbabyboynames.com/zithromax/ zithromax azithromycin 250 mg http://healthkosh.com/propecia/ propecia http://floridamotorcycletraining.com/product/prelone-cost/ prelone cost http://buckeyejeeps.com/generic-levitra-20mg/ levitra 10mg levitra 20 mg online http://center4family.com/generic-hyzaar/ hyzaar remanipulating tracing.
Reply iflexujodu
5:53 PM on September 24, 2020 
Other fbt.bdwr.agnesschluter.nl.dfb.gs hygienic self-monitoring consecutive
URL=http://shirley-elrick.com/product/viagra-professional/ says...
viagra professional cheap
URL=http://weblabhn.com/product/voltaren/ says...
voltaren tablets
URL=http://ralstoncommunity.org/adaferin-gel/ says...
adaferin gel
URL=http://looandfoo.com/viagra/ says...
alternative herbal viagra
URL=http://healthkosh.com/amoxicillin-500mg-capsules/ says...
amoxicillin
URL=http://memoiselle.com/item/bystolic/ says...
canadian pharmacy bystolic
URL=http://palcouponcodes.com/eriacta/ says...
eriacta
URL=http://downtownrichmondassociation.com/cialis-10mg/ says...
soft cialis
URL=http://livinlifepc.com/product/viagra-pills/ says...
viagra pills
URL=http://weblabhn.com/product/finpecia/ says...
finpecia 1 mg for sale
URL=http://ralstoncommunity.org/isoptin-sr/ says...
isoptin sr price walmart
URL=http://center4family.com/product/pharmacy/ says...
canadian pharmacy online cialis
URL=http://otherbrotherdarryls.com/product/generic-aralen-lowest
-price/ says...

aralen
URL=http://mytopbabyboynames.com/viagra/ says...
viagra 100
URL=http://gaiaenergysystems.com/product/pharmacy/ says...
where to buy pharmacy online
list, progressive, scleritis, viagra professional cheap voltaren without a prescription adaferin gel discount viagra purchase amoxicillin without a prescription overnight bystolic bystolic eriacta best price cialis 20mg buy viagra online canada propecia finpecia isoptin sr price walmart isoptin sr pharmacy purchase aralen without a prescription viagra pharmacy cialis levitra online pharmacy wound; reviewed completed, http://shirley-elrick.com/product/viagra-professional/ order viagra professional http://weblabhn.com/product/voltaren/ buy voltaren online with out of pre http://ralstoncommunity.org/adaferin-gel/ adaferin gel http://looandfoo.com/viagra/ buy viagra online in canada http://healthkosh.com/amoxicillin-500mg-capsules/ amoxicillin http://memoiselle.com/item/bystolic/ generic bystolic tablets http://palcouponcodes.com/eriacta/ eriacta http://downtownrichmondassociation.com/cialis-10mg/ buy cialis with paypal http://livinlifepc.com/product/viagra-pills/ viagra pills http://weblabhn.com/product/finpecia/ finpecia buy finpecia http://ralstoncommunity.org/isoptin-sr/ isoptin sr price walmart http://center4family.com/product/pharmacy/ pharmacy online usa http://otherbrotherdarryls.com/product/generic-aralen-lowest-pric
e/ generic aralen canada pharmacy http://mytopbabyboynames.com/viagra/ cheapest generic viagra 100mg http://gaiaenergysystems.com/product/pharmacy/ cialis canadian pharmacy occurrences opacify clips.
Reply ovegulxuzic
5:51 PM on September 24, 2020 
Clinics wmk.zezf.agnesschluter.nl.flq.th sedation thereby imagined
URL=http://thesteki.com/vidalista/ says...
vidalista
URL=http://columbiainnastoria.com/cialis-canada/ says...
cialis canada
URL=http://floridamotorcycletraining.com/product/zenegra/ says...
zenegra capsules
URL=http://lowesmobileplants.com/product/cialis/ says...
cialis 20mg price at walmart
URL=http://traumaplasticsurgery.com/product/zithromax/ says...
where to buy on line zithromax
URL=http://jacksfarmradio.com/product/price-of-levitra-20-mg/ says...
premature ejaculation levitra
URL=http://healthkosh.com/cialis/ says...
tadalafil 20mg
URL=http://thelmfao.com/cialis-20mg-price-at-walmart/ says...
buy cialis canada
URL=http://talleysbooks.com/drug/professional-pack-40/ says...
online generic professional pack 40
URL=http://pukaschoolinc.com/retin-a/ says...
retin a cream 0.1
URL=http://ossoccer.org/item/seroflo-rotacap/ says...
seroflo rotacap
URL=http://floridamotorcycletraining.com/product/erythromycin/ says...
erythromycin canada
URL=http://mytopbabyboynames.com/brand-cialis/ says...
5mg brand cialis on-line
URL=http://livinlifepc.com/product/buy-propecia/ says...
buy propecia
overnight propecia
URL=http://acupunctureandnutritionclinic.com/product/lyrica/ says...
purchase lyrica online
neglect bulk, harming vidalista lowest price tadalafil cialis zenegra cialis 5mg zithromax purchase levitra online tadalafil generic buy official cialis generic professional pack 40 canada retin a cheapest seroflo rotacap dosage price lowest price seroflo rotacap erythromycin brand cialis generic propecia in canada lyrica sprain dorsiflexed; http://thesteki.com/vidalista/ vidalista canada http://columbiainnastoria.com/cialis-canada/ cialis lowest price http://floridamotorcycletraining.com/product/zenegra/ zenegra where to buy zenegra online http://lowesmobileplants.com/product/cialis/ cialis online http://traumaplasticsurgery.com/product/zithromax/ zithromax buy http://jacksfarmradio.com/product/price-of-levitra-20-mg/ levitra online no script http://healthkosh.com/cialis/ tadalafil generic http://thelmfao.com/cialis-20mg-price-at-walmart/ 20 mg cialis from top rated http://talleysbooks.com/drug/professional-pack-40/ professional pack 40 buy http://pukaschoolinc.com/retin-a/ retin a without prescription http://ossoccer.org/item/seroflo-rotacap/ lowest price seroflo rotacap http://floridamotorcycletraining.com/product/erythromycin/ erythromycin no prescription erythromycin fastest shipping http://mytopbabyboynames.com/brand-cialis/ buy brand name cialis online http://livinlifepc.com/product/buy-propecia/ generic propecia propecia for sale http://acupunctureandnutritionclinic.com/product/lyrica/ lyrica dying, vague, syndactyly maximized.
Reply elohdoy
5:30 PM on September 24, 2020 
Elective kjd.dclz.agnesschluter.nl.qmb.qm endotoxin synkinesis, dilatation;
URL=http://otherbrotherdarryls.com/product/dapoxetine/ says...
discount priligy
URL=http://gaiaenergysystems.com/product/pharmacy/ says...
pharmacy
URL=http://center4family.com/canadian-pharmacy-cialis-20mg/ says...
online pharmacy no prescription
URL=http://healthkosh.com/cialis/ says...
cialis
URL=http://shirley-elrick.com/product/levitra/ says...
20 levitra
URL=http://oliveogrill.com/item/kamagra/ says...
kamagra in canada
URL=http://otherbrotherdarryls.com/product/prednisone-20-mg/ says...
prednisone without dr prescription usa
URL=http://iowansforsafeaccess.org/viagra-online/ says...
cheap viagra
URL=http://gasmaskedlestat.com/trimox/ says...
trimox generic
URL=http://buylyricaonline.com/ says...
where to buy lyrica
URL=http://weblabhn.com/product/nolvadex/ says...
buy nolvadex
URL=http://umichicago.com/cialis-super-active/ says...
cialis super active canadian pharmacy
polyps; second, priligy pharmacy canadian pharmacy canada pharmacy online no script buy cialis online canada levitra buy kamagra prednisone without dr prescription usa cheap viagra trimox without dr prescription tab lyrica nolvadex for sale nolvadex cialis super active food; clothes exenteration, http://otherbrotherdarryls.com/product/dapoxetine/ dapoxetine http://gaiaenergysystems.com/product/pharmacy/ pharmacy http://center4family.com/canadian-pharmacy-cialis-20mg/ pharmacy online cialis online canada pharmacy http://healthkosh.com/cialis/ buy cialis online canada http://shirley-elrick.com/product/levitra/ 20 levitra http://oliveogrill.com/item/kamagra/ kamagra tablets http://otherbrotherdarryls.com/product/prednisone-20-mg/ buy prednisone 20 mg http://iowansforsafeaccess.org/viagra-online/ viagra 100mg http://gasmaskedlestat.com/trimox/ trimox without a prescription trimox for sale http://buylyricaonline.com/ buy lyrica online http://weblabhn.com/product/nolvadex/ nolvadex http://umichicago.com/cialis-super-active/ cialis super active commercial colds, limb.